“Een fijne ruimte nodigt uit tot contact, nodigt uit tot verblijf en heeft een menselijke maat”

Leonie Heijkants (HELICON)

MijnMooiBrabant

Ruimtelijke kwaliteit houdt ♥ van iedereen

MijnMooiBrabant is een programma waarin initiatiefnemers, studenten, specialisten, ondernemers en overheden multidisciplinair samenwerken aan een mooiere Brabant. Centraal staan twaalf innovatieve initiatieven, verspreid over heel Brabant, vanwaaruit met behulp van academies en thematische bijeenkomsten gezocht wordt naar vernieuwing, verfrissing en verbetering van onze leefomgeving. Behalve informatie en inspiratie vindt u op deze communityplatform ook onze grote en veelzijdige netwerk.


Studenten Bouwmangement & Vastgoed buigen zich over de financiële en maatschappelijke rendementen van een viertal concepten voor de Dongecentrale in Geertruidenberg. Gebouwd in 1919 was het de eerste electriciteits centrale van Brabant en daarmee een historische ommekeer in het industriële landschap. Inmiddels is de centrale met haar kantoorgebouwen buiten gebruik en wacht het monumentale pand op een nieuwe bestemming...

Behoud van historische schepen betekent doorgaans een nieuwe functie voor het schip. Als woonschip of als museum, waarmee men liever niet vaart. Oude schepen worden dan ontnomen van hun oorspronkelijke, mooiste functie namelijk varen! Het vergt dan ook een hele innovatieve geest, en een moedige teamspirit, om gezamenlijk zo een oud schip als vrachtschip te behouden én weer in gebruik te nemen in deze gehaaste economische tijd waarin snelheid, efficiëntie en schaalvergroting onontbeerlijke pijlers zijn voor elk transportonderneming. Afgelopen jaren is er dan ook hard gewerkt aan de Tjalk "De Vertrouwen" als een innovatieve, educatieve en duurzame containervervoerder.

Themabijeenkomst over ondergrondse geheimen van Brabant
Verrassende ontmoetingen, kennisdeling en kruisbestuiving

Technasium leeringen bouwen een Living Machine
4.000 leerlingen oriëteren zich in de HighTech

Najaarsacademie Verloren Groen, Roosendaal
Brainstormdag Gebiedsontwikkeling, TU/e studenten
Programmaoverzicht Mijn Mooi Brabant